A Nourishing Glove

 1. Camera: iPhone 5s
 2. Aperture: f/2.2
 3. Exposure: 1/321th
 4. Focal Length: 4mm

1 hour glove

 1. Camera: iPhone 5s
 2. Aperture: f/2.2
 3. Exposure: 1/15th
 4. Focal Length: 4mm

Lost glove this really did happened!

 1. Camera: iPhone 5
 2. Aperture: f/2.4
 3. Exposure: 1/20th
 4. Focal Length: 4mm

Stage 32

[1]

You have been invited to join STAGE 32 [2] by a member of our
community.

STAGE 32 is the premier FREE social network for film, television, and
theatre creatives. Launched in September of 2011, Stage 32 is now home
to MORE THAN 150,000 of the most talented individuals from OVER 170
COUNTRIES. We’ve been called Facebook meets LinkedIn for those
working in - or with a desire to work in - the film, television, or
theater industries.

Thousands of our members have used the site to:

* Find work
* Secure representation
* Launch projects
* Land funding
* Hone their craft and expand their industry knowledge

Because Stage 32 is FREE, we ask all members of the community to pay
it forward and invite at least 5 fellow creatives. We’re thrilled you
received an invitation and we look forward to having you as part of
the Stage 32 community.

CLICK HERE TO CREATE YOUR FREE STAGE 32 PROFILE [3]

Thank you,
The Stage 32 Team

150,000 creatives have taken control of their careers by joining
STAGE 32 [4] - Do you 32?

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Nasza firma Tide Software wdrożyła system pozyskiwania informacji znajdujących się na ogólnodostępnych stronach WWW. Posiadamy „roboty” o działaniu zbliżonym do „robotów”, jakie stosuje np. firma Google czy Microsoft zbierając dane potrzebne do swoich wyszukiwarek. Roboty te poruszają się po stronach WWW szukając na nich adresów e-mail oraz linków do innych stron. Poprzez znalezione linki do innych stron roboty te są w stanie przechodzić po wielu różnych domenach stronach i podstronach. Dane, jakie zbieramy to adres e-mail i jeżeli w adresie tym jest widoczne imię i/lub nazwisko to w naturalny sposób także ta informacja jest zachowywana. W bazie nie są rejestrowane inne dane osobowe oprócz wyżej wymienionych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczalne jest tworzenie różnych baz danych (także w formie zbiorów danych) na podstawie informacji ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak Internet. Wiąże się to z koniecznością dopełnienia obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 25 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (chodzi o sytuację, w której administrator danych pozyskuje dane z innych źródeł niż bezpośrednio od osoby zainteresowanej). Uzyskanie informacji zawartej w obowiązku informacyjnym i nieskorzystanie przez osobę z uprawnień wskazanych w art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy o ochronie danych osobowych daje dopiero podstawę do legalnego przetwarzania tych danych.

Zebrane adresy e-mail przechowywane są w bazie danych a administratorem Państwa danych jest Tide Software Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Orężnej 1A, 05-500 Piaseczno. Państwa dane osobowe zbierane są w celach automatyzacji procesu rejestracji na Platformie Tide oraz w celach marketingowych w tym udostępnianiu ich innym podmiotom współpracującym z Tide Software Sp. z o.o. na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Tak jak wyżej pisaliśmy Państwa dane zostały pozyskane z źródeł ogólnodostępnych w Internecie. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, a także przysługuje Państwu prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz wobec udostępniania danych innym podmiotom.

Poniższa korespondencja stanowi dopełnienie obowiązku informacyjnego o tym kto jest administratorem danych, skąd zostały one pozyskane, w jakim celu są przetwarzane oraz o możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Tide Software Sp. z o.o., ul. Orężna 1a, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-116-11-23 REGON: 141535826 KRS: 0000310828, XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. Warszawa Kapitał zakładowy: 60 000 PLN opłacony w całości.

Peace Glove and Happiness - East 13th and 1st Ave NYC 

Let Glove In. Found by Leandro Ezequiel Ekman in New York City. #gloveiseverywhere

Let Glove In. Found by Leandro Ezequiel Ekman in New York City. #gloveiseverywhere

Gimps need Glove too. Found by Troy Torrisson. #gloveiseverywhere

Gimps need Glove too. Found by Troy Torrisson. #gloveiseverywhere

Glove is messy. Found by Shelly Rapoport in South Orange, NJ.

Glove Labor. Found by Mark Mendelis in NYC.